Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

OA.2611.1.2019 - Wykonywanie czynności przez psychologa w ramach umowy o świadczenie usług (w Dziale Pomocy Rodzinie i Dziecku w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu) w wymiarze 125 godzin zegarowych miesięcznie w 2019 roku.

Email Drukuj PDF

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie czynności przez psychologa w ramach umowy o świadczenie usług (w Dziale Pomocy Rodzinie i Dziecku w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu) w wymiarze 125 godzin zegarowych miesięcznie w okresie od momentu podpisania umowy do 20 grudnia 2019 r.

Treść ogłoszenia.
Warunki zamówienia na usługi społeczne.
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Załącznik nr 2 - Wykaz umożliwiający dokonanie oceny
Załącznik nr 3 - Wzór kwestionariusza
Załącznik nr 4 - Formularz wyliczenia kosztów
Załącznik nr 5 - Oświadczenie
Załącznik nr 6 - Oświadczenie
Załącznik nr 7 - Istotne warunki umowne
Załącznik nr 8 - Oświadczenie dot. RODO

Wyjaśnienie treści warunków zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o udzieleniu zamówienia

Zmieniony: środa, 23 stycznia 2019 20:43  
Statystyki:
Kto jest online: