Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

OA.2611.2.2019 - wykonywanie czynności przez psychoterapeutę w ramach umowy o świadczenie usług realizowane w Dziale Interwencji Kryzysowej Poradnictwa Edukacji i Profilaktyki Uzależnień – w wymiarze 160 godzin zegarowych miesięcznie w 2019 r.

Email Drukuj PDF

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie czynności przez psychoterapeutę w ramach umowy o świadczenie usług realizowane w Dziale Interwencji Kryzysowej Poradnictwa Edukacji i Profilaktyki Uzależnień – w wymiarze 160 godzin zegarowych miesięcznie w 2019 r. w okresie od dnia zawarcia umowy do 20 grudnia 2019 r.

Treść ogłoszenia.
Warunki zamówienia na usługi społeczne.
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Załącznik nr 2 - Wykaz umożliwiający dokonanie oceny
Załącznik nr 3 - Oświadczenie
Załącznik nr 4 - Formularz wyliczenia kosztów
Załącznik nr 5 - Oświadczenie
Załącznik nr 6 - Oświadczenie
Załącznik nr 7 - Istotne warunki umowne
Załącznik nr 8 - Oświadczenie dot. RODO

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o udzieleniu zamówienia

Zmieniony: czwartek, 21 lutego 2019 16:05  
Statystyki:
Kto jest online: