Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

OA.26.11.3.2019 - Dostawa. instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

Email Drukuj PDF

Dostawa. instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.


Ogłoszenie nr 518751-N-2019 z dnia 2019-02-26r

Treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - szczegółowy przedmiot zamówienia

Załącznik nr 2 - formularz oferty

Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu

Załącznik nr 4 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik nr 5 - oświadczenie dotyczące RODO

Załącznik nr 6 - wykaz dostaw

Załącznik nr 7 - oświadczenie dot grupy kapitałowej

Załącznik nr 8 - ogólne warunki umowy

Wyjaśnienie treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o udzieleniu zamówienia

Zmieniony: środa, 27 marca 2019 09:48  
Statystyki:
Kto jest online: