Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

OA.2611.12.2019 - Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie spotkań o charakterze sportowym z elementami zajęć Boccia z osobami niepełnosprawnymi przez instruktora sportu/instruktora rekreacji ruchowej, w wymiarze 15 godzin zegarowych.

Email Drukuj PDF

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie spotkań o charakterze sportowym z elementami zajęć Boccia z osobami niepełnosprawnymi przez instruktora sportu/instruktora rekreacji ruchowej, w wymiarze 15 godzin zegarowych, w ramach umowy o świadczenie usług w związku z realizacją projektu „Zdrowo i wesoło vol.3” nr grantu: 1/G/2018/03 współfinansowane-go z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne
Warunki zamówienia na usługi społeczne
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Załącznik nr 2 - Wzór kwestionariusza osobowego
Załącznik nr 3 - Formularz wyliczenia kosztów
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o predyspozycjach osobowościowych
Załącznik nr 5 - Oświadczenie że usługa spełnia wymagania
Załącznik nr 6 - Istotne_warunki_umowne
Załącznik nr 7 - Oświadczenie dotyczące RODO

Informacja o udzieleniu zamówienia

Zmieniony: środa, 17 kwietnia 2019 19:02  
Statystyki:
Kto jest online: