Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

OA.2611.11 .2019 Organizacja na terenie kraju - w roku 2019 - wypoczynku letniego dla 160 dzieci w wieku od 7 do 16 lat, z rodzin korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Email Drukuj PDF

Ogłoszenie nr 532711-N-2019 z dnia 2019-04-03 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu: Organizacja na terenie kraju - w roku 2019 - wypoczynku letniego dla 160 dzieci w wieku od 7 do 16 lat, z rodzin korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 - formularz oferty
Załącznik nr 2 - formularz wyliczenia kosztów
Załącznik nr 3 - projekt istotnych warunków zamówienia
Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnianiu warunków
Załącznik nr 5 -oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Załącznik nr 6 - oświadczenie o posiadaniu uprawnień
Załącznik nr 7 - opis obiektu
Załącznik nr 8 - informacja o grupie kapitałowej
Załącznik nr 9 - oświadczenie o spełnianiu wymagań Zamawiającego
Załącznik nr 10 - zobowiązanie wykonawcy
Załącznik nr 11 - terminy turnusów
Załącznik nr 12 - oświadczenie - postępowanie egzekucyjne
Załącznik nr 13 - zobowiązanie podmiotów do oddania zasobów
Załącznik nr 14 - oświadczenie dotyczące RODO
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o udzieleniu zamówienia

Zmieniony: środa, 03 lipca 2019 09:26  
Statystyki:
Kto jest online: