Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

OA.2611.15.2019 - przeprowadzenie spotkań o charakterze sportowym z elementami zajęć samoobrony przez instruktora rekreacji ruchowej i samoobrony, w wymiarze 15 godzin zegarowych

Email Drukuj PDF

OA.2611.15.2019

Postępowanie na usługi społeczne, którego przedmiotem jest przeprowadzenie spotkań o charakterze sportowym z elementami zajęć samoobrony przez instruktora rekreacji ruchowej i samoobrony, w wymiarze 15 godzin zegarowych, w ramach umowy o świadczenie usług w związku z realizacją projektu „Zdrowo i wesoło vol.3” nr grantu: 1/G/2018/03 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne
Warunki zamówienia na usługi społeczne
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Załącznik nr 2 - Wzór kwestionariusza osobowego
Załącznik nr 3 - Formularz wyliczenia kosztów
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o predyspozycjach osobowościowych
Załącznik nr 5 - Oświadczenie że usługa spełnia wymagania
Załącznik nr 6 - Istotne_warunki_umowne
Załącznik nr 7 - Oświadczenie dotyczące RODO
Informacja o udzieleniu zamówienia

Zmieniony: wtorek, 30 kwietnia 2019 20:06  
Statystyki:
Kto jest online: