Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

OA.2611.16.2019 - Dostawa, instalacja i konfiguracja 12 fabrycznie nowych, nieużywanych, nieuszkodzonych komputerów przenośnych o przekątnej ekranu 10,1” typu notebook z oprogramowaniem, stacją dokującą (klawiaturą), myszką i torbą do przechowywania.

Email Drukuj PDF

Dostawa, instalacja i konfiguracja 12 fabrycznie nowych, nieużywanych, nieuszkodzonych komputerów przenośnych o przekątnej ekranu 10,1” typu notebook z oprogramowaniem, stacją dokującą (klawiaturą), myszką i torbą do przechowywania.

Ogłoszenie nr 544675-N-2019 z dnia 2019-05-07 r

Treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - szczegółowy przedmiot zamówienia

Załącznik nr 2 - formularz oferty

Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu

Załącznik nr 4 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik nr 5 - oświadczenie dotyczące RODO

Załącznik nr 6 - wykaz dostaw

Załącznik nr 7 - oświadczenie dot grupy kapitałowej

Załącznik nr 8 - ogólne warunki umowy

Wyjaśnienie treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja o udzieleniu zamówienia (unieważnienie postępowania)

Zmieniony: środa, 03 lipca 2019 09:10  
Statystyki:
Kto jest online: