Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

OA.2611.17.2019 - usługa polegająca na wykonywaniu czynności przez certyfikowanego specjalistę psychoterapii uzależnień w związku z realizacją zadania: „Wsparcie dla osób uzależnionych – psychoedukacyjne wsparcie i terapia uzależnień"

Email Drukuj PDF

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonywaniu czynności przez certyfikowanego specjalistę psychoterapii uzależnień w związku z realizacją zadania: „Wsparcie dla osób uzależnionych – psychoedukacyjne wsparcie i terapia uzależnień od substancji psychoaktywnych i behawioralnych” w wymiarze 300 godzin zegarowych w roku 2019.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne
Warunki zamówienia na usługi społeczne
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Załącznik nr 2 - Wykaz umożliwiający dokonanie oceny oferty w ramach kryterium - doświadczenie Wykonawcy
Załącznik nr 3 - Wzór kwestionariusza osobowego
Załącznik nr 4 - Formularz wyliczenia kosztów
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o predyspozycjach osobowościowych
Załącznik nr 6 - Oświadczenie że usługa spełnia wymagania
Załącznik nr 7 - Istotne_warunki_umowne
Załącznik nr 8 - Oświadczenie dotyczące RODO

Informacja o udzieleniu zamówienia

Zmieniony: piątek, 17 maja 2019 15:05  
Statystyki:
Kto jest online: