Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

OA.2611.18.2019 - organizacja i przeprowadzenie pikniku dla rodzin zastępczych z terenu Gminy Miasta Toruń.

Email Drukuj PDF

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie pikniku dla rodzin zastępczych z terenu Gminy Miasta Toruń.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne
Warunki zamówienia na usługi społeczne
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Załącznik nr 2 - Wykaz umożliwiający dokonanie oceny oferty w ramach kryterium - doświadczenie Wykonawcy
Załącznik nr 3 - Wzór kwestionariusza osobowego
Załącznik nr 4 - Formularz wyliczenia kosztów
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o predyspozycjach osobowościowych
Załącznik nr 6 - Oświadczenie że usługa spełnia wymagania
Załącznik nr 7 - Istotne_warunki_umowne
Załącznik nr 8 - Oświadczenie dotyczące RODO
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o udzieleniu zamówienia

Zmieniony: poniedziałek, 03 czerwca 2019 14:40  
Statystyki:
Kto jest online: