Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

OA.2611.21.2019 - usługa realizacja zadania w formie przygotowania i dostarczania w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w okresie od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2021 r. dziesięciu ciepłych posiłków (obiadów) raz dziennie dla 10 osób.

Email Drukuj PDF

Ogłoszenie nr 568255-N-2019 z dnia 2019-07-02 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu: Usługa - realizacja zadania w formie przygotowania i dostarczania (dowozu) w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w okresie od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2021 r. dziesięciu ciepłych posiłków (obiadów) raz dziennie dla 10 osób - uczestników Klubu Samopomocy na Bielawach, w związku z utrzymaniem trwałości projektu „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń”, który współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Treść ogłoszenia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Załącznik nr 2 - Projekt istotnych warunków umownych
Załącznik nr 3 - O˜świadczenie o speˆnianiu warunków
Załącznik nr 4 - Oś˜wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Załącznik nr 5 - Zobowiązanie innych podmiotów
Załącznik nr 6 - Oś˜wiadczenie o posiadaniu zezwolenia
Załącznik nr 7 - Oś˜wiadczenie o grupie kapitaˆłowej
Załącznik nr 8 - Oś˜wiadczenie o speˆnianiu wymagań
Załącznik nr 9 - Oświadczenie dotyczące RODO
Załącznik nr 10 - Oś˜wiadczenie o spełˆnianiu wymagań związanych z klauzulą społˆeczną
Informacja z otwarcia ofert
Unieważnienie postępowania
Informacja o udzieleniu zamówienia (unieważnienie postępowania)

Zmieniony: piątek, 19 lipca 2019 12:44  
Statystyki:
Kto jest online: