Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

SP.US.2611.7.2019 - Świadczenie usług w ramach Klubu Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu prowadzonego w ramach realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego

Email Drukuj PDF

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w ramach Klubu Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu prowadzonego w ramach realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 części:
Część I zamówienia – świadczenie usług przez specjalistę prowadzącego Klub Pracy (realizacja warsztatów edukacji zawodowej), usługa o charakterze grupowym; łączna liczba godzin: 80, przy czym jedna godzina = 1 godzina dydaktyczna = 45 minut; ok. 2 spotkania w tygodniu dla jednej grupy, gdzie jedno spotkanie = min. 5 godzin dydaktycznych; 2 grupy x 40 godzin;
Część II zamówienia – świadczenie usług przez terapeutę uzależnień prowadzącego zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień, zajęcia o charakterze grupowym (wykłady oraz warsztaty); łączna liczba godzin: 30, przy czym jedna godzina = 1 godzina dydaktyczna = 45 minut; jedno spotkanie = 5 godzin dydaktycznych; 2 grupy x 15 godzin;
Część III zamówienia – świadczenie usług przez trenera prowadzącego instruktaż z zakresu promocji zdrowia; łączna liczba godzin: 20, przy czym jedna godzina = 1 godzina dydaktyczna = 45 minut; jedno spotkanie = 5 godzin; 2 grupy x 10 godzin;
Część IV zamówienia – świadczenie usług przez trenera prowadzącego warsztaty ekonomiczne; łączna liczba godzin: 30, przy czym jedna godzina = 1 godzina dydaktyczna = 45 minut; jedno spotkanie = 5 godzin; 2 grupy x 15 godzin;
Część V zamówienia – świadczenie usług przez trenera prowadzącego zajęcia psychoedukacyjne; łączna liczba godzin: 40, przy czym jedna godzina = 1 godzina dydaktyczna = 45 minut; jedno spotkanie = 5 godzin; 2 grupy x 20 godzin;
Część VI zamówienia – świadczenie usług psychologicznych; łączna liczba godzin: 60, przy czym jedna godzina = 60 minut; konsultacje indywidualne.

 

Treść ogłoszenia

Warunki zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy

Wykaz dokumentów złożonych w celu oceny

Oświadczenie o spełnianiu wymagań związanych z klauzulą społeczną

Wykaz dokumentów złożonych w celu oceny

Oświadczenie wykonawcy RODO

Projekt istotnych warunków umownych

Wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych

Zmieniony: czwartek, 01 sierpnia 2019 10:20  
Statystyki:
Kto jest online: