Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

SP.US.2611.9.2019 - świadczenie usług wsparcia w ramach KIS przy MOPR w Toruniu program MRPiPS „Od wykluczenia do aktywizacji. Program Pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo”

Email Drukuj PDF

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wsparcia w ramach Klubu Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu prowadzonego w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Od wykluczenia do aktywizacji. Program Pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo” p.n. „Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej”- edycja 2019 r. konkurs uzupełniający.

 

Treść ogłoszenia

Warunki zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy

Wykaz dokumentów złożonych w celu oceny

Oświadczenie o spełnianiu wymagań związanych z klauzulą społeczną

Wykaz dokumentów złożonych w celu oceny

Oświadczenie wykonawcy RODO

Projekt istotnych warunków umownych

Wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych

Zmieniony: środa, 07 sierpnia 2019 12:21  
Statystyki:
Kto jest online: