Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

SP.US.2611.10.2019 - świadczenie usługi doradztwa zawodowego w ramach KIS przy MOPR w Toruniu programu MRPiPS „Od wykluczenia do aktywizacji. Program Pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo”

Email Drukuj PDF

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi doradztwa zawodowego w ramach Klubu Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu prowadzonego w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Od wykluczenia do aktywizacji. Program Pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo” p.n. „Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej”- edycja 2019 r. konkurs uzupełniający.

 

Treść ogłoszenia

Warunki zamówienia

Formularz ofertowy

Wykaz doświadczenia do realizacji zamówienia

Wykaz dokumentów złożonych w celu oceny

Oświadczenie wykonawcy RODO

Projekt istotnych warunków umownych

Wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych

Oświadczenie o spełnianiu wymagań podmiotu udzielającego doradztwa

Informacja o unieważnieniu postępowania

Zmieniony: środa, 28 sierpnia 2019 15:07  
Statystyki:
Kto jest online: