Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

OA.2611.24.2019 - usługa restauracyjna i cateringowa dla uczestników spotkania Komisji Polityki Społecznej Związku Miast Polskich

Email Drukuj PDF

Ogłoszenie nr 590279-N-2019 z dnia 2019-08-27 r.

Przedmiot zamówienia: usługa restauracyjna i cateringowa dla uczestników spotkania Komisji Polityki Społecznej Związku Miast Polskich.

 

Treść ogłoszenia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Załącznik nr 2 - Projekt istotnych warunków umownych
Załącznik nr 3 - O˜świadczenie o speˆłnianiu warunków
Załącznik nr 4 - Oś˜wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Załącznik nr 5 - Zobowiązanie innych podmiotów
Załącznik nr 6 - Oś˜wiadczenie o posiadaniu zezwolenia
Załącznik nr 7 - Oś˜wiadczenie o grupie kapitaˆłowej
Załącznik nr 8 - Oś˜wiadczenie o speˆłnianiu wymagań
Załącznik nr 9 - Oświadczenie dotyczące RODO
Załącznik nr 10 - Oświadczenie o spełnianiu wymagań związanych z klauzulą społeczną
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o udzieleniu zamówienia

Informacja o zmianie ogłoszenia

Zmieniony: środa, 25 września 2019 21:48  
Statystyki:
Kto jest online: