Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

OA.2611.25.2019 - wykonywanie czynności przez psychoterapeutę i terapeutę w ramach umowy o świadczenie usług realizowane w Dziale Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego

Email Drukuj PDF

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie czynności przez psychoterapeutę i terapeutę w ramach umowy o świadczenie usług realizowane w Dziale Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego w okresie od momentu podpisania umowy do 20 grudnia 2019 r.

Treść ogłoszenia
Warunki zamówienia
Formularz ofertowy
Wykaz - doświadczenie Wykonawcy
Oświadczenie
Formularz wyliczenia kosztów
Oświadczenie o predyspozycjach osobowościowych
Oś˜wiadczenie o speˆłnianiu wymagań
Istotne warunki umowne
Oświadczenie wykonawcy RODO

Informacja o udzieleniu zamówienia w części I i III oraz nieudzieleniu zamówienia w części II

Zmieniony: czwartek, 12 września 2019 13:43  
Statystyki:
Kto jest online: