Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

OA.2611.26.2019 - zorganizowanie i świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego (w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej), skierowanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę

Email Drukuj PDF

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego (w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej), skierowanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji i konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osobami o znacznym stopniu niepełnosprawności, niekorzystających z innych form usług w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej - maksymalnie  240 godzin dla członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną (dla maksymalnie 60 osób), finansowanej ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2019.

 

Treść ogłoszenia
Warunki zamówienia
Formularz ofertowy
Oś˜wiadczenie o speˆłnianiu wymagań
Istotne warunki umowne
Oświadczenie wykonawcy RODO

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

Zmieniony: środa, 18 września 2019 14:49  
Statystyki:
Kto jest online: