Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

OA.2611.27.2019 - świadczenie usługi wytchnieniowej (jako rozszerzenie usług opiekuńczych) dla 10 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, maksymalnie do 14 dób dla jednej osoby

Email Drukuj PDF

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wytchnieniowej (jako rozszerzenie usług opiekuńczych) dla 10 osób  ze znacznym stopniem niepełnosprawności, maksymalnie do 14 dób dla jednej osoby, w ramach pobytu całodobowego w ośrodkach wsparcia, w tym w środowiskowych domach samopomocy posiadających miejsca całodobowego pobytu lub w mieszkaniach chronionych( z wyłączeniem możliwości pobytu dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością), finansowanej ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „ Opieka wytchnieniowa" – edycja 2019.

 

Treść ogłoszenia
Warunki zamówienia
Formularz ofertowy
Oś˜wiadczenie o speˆłnianiu wymagań
Istotne warunki umowne
Oświadczenie wykonawcy RODO

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

Zmieniony: czwartek, 19 września 2019 14:37  
Statystyki:
Kto jest online: