Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

OA.2611.28.2019 - przeprowadzenie usługi szkoleniowej w postaci superwizji dla asystentów rodzinnych i pracowników socjalnych

Email Drukuj PDF

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi szkoleniowej w postaci superwizji dla asystentów rodzinnych i pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, w tym pracowników socjalnych ośrodków wsparcia nadzorowanych przez MOPR.

Treść ogłoszenia

Warunki zamówienia na usługi społeczne

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 - Wzór kwestionariusza osobowego

Załącznik nr 4 - Formularz wyliczenia kosztów

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o posiadaniu wiedzy i kosztów

Załącznik nr 6 - Oświadczenie, że usługa spełnia wymagania

Załącznik nr 7 - Istotne warunki umowne

Załącznik nr 8 - Oświadczenie dotyczące RODO

Załącznik nr 9 - Wykaz umożliwiający dokonanie oceny oferty

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

Zmieniony: środa, 11 września 2019 14:46  
Statystyki:
Kto jest online: