Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

OA.2611.29.2019 - realizacja programu oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Email Drukuj PDF

Przedmiotem zamówienia jest realizacja programu oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Treść ogłoszenia
Warunki zamówienia na usługi społeczne
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Załącznik nr 2 - Wykaz umożliwiający ocenę dotyczącą kryterium doświadczenia
Załącznik nr 3 - Wzór kwestionariusza osobowego
Załącznik nr 4 - Formularz wyliczenia kosztów
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o posiadaniu wiedzy i umiejętności
Załącznik nr 6 - Oświadczenie, że usługa spełnia wymagania
Załącznik nr 7 - Istotne warunki umowne
Załącznik nr 8 - Oświadczenie dotyczące RODO
Załącznik nr 9 - Program
Załącznik nr 10 - Wzór sprawozdania
Załącznik nr 11 - Wykaz osób

Informacja o udzieleniu zamówienia

Zmieniony: wtorek, 24 września 2019 15:44  
Statystyki:
Kto jest online: