Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

OA.2611.31.2019 - przeprowadzenie szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej

Email Drukuj PDF

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej w oparciu o program zatwierdzony przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej (Ministra Pracy i Polityki Społecznej) - zgodny z zakresem programowym wynikającym z rozporządzenia MPiPS z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 274, poz. 1620).

Treść ogłoszenia

Warunki zamówienia na usługi społeczne

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Wykaz umożliwiający dokonanie oceny oferty

Załącznik nr 3 - Wzór kwestionariusza osobowego

Załącznik nr 4 - Formularz wyliczenia kosztów

Załącznik nr 5 - Oświadczenie, że usługa spełnia wymagania

Załącznik nr 6 - Istotne warunki umowne

Załącznik nr 7 - Oświadczenie dotyczące RODO

Informacja o udzieleniu zamówienia

Zmieniony: wtorek, 22 października 2019 16:33  
Statystyki:
Kto jest online: