Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

OA.2611.32.2019 - przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej

Email Drukuj PDF

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej.

Treść ogłoszenia

Warunki zamówienia na usługi społeczne

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Wykaz umożliwiający dokonanie oceny oferty

Załącznik nr 3 - Wzór kwestionariusza osobowego

Załącznik nr 4 - Formularz wyliczenia kosztów

Załącznik nr 5 - Oświadczenie, że usługa spełnia wymagania

Załącznik nr 6 - Projekt istotnych warunków umownych

Załącznik nr 7 - Oświadczenie dotyczące RODO

Załącznik nr 8 - Wykaz osób

Informacja o udzieleniu zamówienia

Zmieniony: wtorek, 22 października 2019 16:30  
Statystyki:
Kto jest online: