Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

OA.2611.33.2019 - świadczeniu całodobowych usług opiekuńczych i bytowych dla 8 osób starszych w rodzinnym domu pomocy dla osób starszych na terenie Gminy Miasta Toruń.

Email Drukuj PDF

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na świadczeniu całodobowych usług opiekuńczych i bytowych dla 8 osób starszych w rodzinnym domu pomocy dla osób starszych na terenie Gminy Miasta Toruń.

Treść ogłoszenia

Warunki zamówienia na usługi społeczne

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Wykaz umożliwiający dokonanie oceny

Załącznik nr 3 - Istotne warunki umowne

Załącznik nr 4 - Oświadczenie, że usługa spełnia wymagania

Załącznik nr 5 - Oświadczenie dotyczące RODO

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 
Statystyki:
Kto jest online: