Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

2015

Email Drukuj PDF

Zarządzenie Nr 25/15

ZARZĄDZENIE NR 25/15 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zasad dotyczących zabezpieczania dokumentów projektowych finansowanych ze środków unijnych w latach 2014 – 2020 w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 24/15

ZARZĄDZENIE NR 24/15 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

(załącznik w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 23/15

ZARZĄDZENIE NR 23/15 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Zakładowego planu kont Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 22/15

ZARZĄDZENIE NR 22/15 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 31 grudnia 2015 r.zmieniające zarządzenia w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu. .

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 21/15

ZARZĄDZENIE NR 21/15 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 20/15

ZARZĄDZENIE NR 20/15 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej, Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, Instrukcji o organizacji i zakresie działania składnicy akt w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

(Załącznik nr 1 w formacie pdf)

(Załącznik nr 2 w formacie pdf)

(Załącznik nr 3 w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 19/15

ZARZĄDZENIE NR 19/15 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 18/15

ZARZĄDZENIE NR 18/15 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji na ostatni dzień roku obrotowego oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołu spisowego.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 17/15

ZARZĄDZENIE NR 17/15 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU
z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia czynności naboru na pomocnicze stanowisko – Pracownika socjalnego w pełnym wymiarze czasu pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 16/15

ZARZĄDZENIE NR 16/15 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU
z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia czynności naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze Zastępcy Dyrektora ds. usług społecznych w pełnym wymiarze czasu pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu .

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 15/15

ZARZĄDZENIE NR 15/15 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 14/15

ZARZĄDZENIE NR 14/15 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia czynności naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze Zastępcy Dyrektora ds. usług społecznych w pełnym wymiarze czasu pracy.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 13/15

ZARZĄDZENIE NR 13/15 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 16 października 2015 roku w sprawie ustalenia procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze.

(pobierz w formacie pdf)

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Zarządzenie Nr 12/15

ZARZĄDZENIE NR 12/15 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 06 października 2015 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w miesiącu grudniu 2015rj w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 11/15

ZARZĄDZENIE NR 11/15 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 23 września 2015 r. w sprawie w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 10/15

ZARZĄDZENIE NR 10/15 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 18 września 2015 r. w sprawie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia czynności naboru na stanowisko urzędnicze radcy prawnego w wymiarze 1/2 etatu w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 9/15

ZARZĄDZENIE NR 9/15 p.o. DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 8/15

ZARZĄDZENIE NR 8/15 p.o. DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 7/15

ZARZĄDZENIE NR 7/15 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Załącznik nr 1 i 4 do zarządzenia nr 7/2015 (pobierz w formacie pdf)

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 7/2015 (pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 6/15

ZARZĄDZENIE NR 6 /15 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zasad przyznawania wsparcia finansowego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” realizowanego w roku 2015 przez Gminę Miasta Toruń

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 5/15

ZARZĄDZENIE NR 4/15 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w miesiącu sierpniu w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 4/15

ZARZĄDZENIE NR 4/15 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie uchyleń zarządzeń Dyrektora.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 3/15

ZARZĄDZENIE NR 3/15 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany Zakładowego planu kont Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 2/15

ZARZĄDZENIE NR 2/15 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zasad korzystania z okresowych biletów na przejazdy komunikacją miejską dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu wykonujących obowiązki służbowe poza siedzibą pracodawcy (w rejonie).

(pobierz w formacie pdf)

Załącznik nr 1 (pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 1/15

ZARZĄDZENIE NR 1/15 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 09 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej, Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, Instrukcji o organizacji i zakresie działania składnicy akt w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Zmieniony: piątek, 18 października 2019 16:46  
Statystyki:
Kto jest online: