Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

2014

Email Drukuj PDF

Zarządzenie Nr 11/14

ZARZĄDZENIE NR 11/14 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej, Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, Instrukcji o organizacji i zakresie działania składnicy akt w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 10/14

ZARZĄDZENIE NR 10/14 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji na ostatni dzień roku obrotowego oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołu spisowego.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 09/14

ZARZĄDZENIE NR 09/14 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 14 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Załącznik nr 1 - Wniosek o udzielenie zamówienia(pobierz w formacie pdf)

Załącznik nr 2 - Protokół zamówienia publicznego (pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 08/14

ZARZĄDZENIE NR 08/14 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 14 października 2014 roku w sprawie powołania zespołu do przygotowania raportu rocznego dotyczącego realizacji w 2014 roku „Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla miasta Torunia na lata 2014 – 2020”

(pobierz w formacie pdf)

Załącznik nr 1 - Sprawozdanie za rok 2014

Cel strategiczny nr 1 (pobierz w formacie pdf)

Cel strategiczny nr 2 (pobierz w formacie pdf)

Cel strategiczny nr 3 (pobierz w formacie pdf)

Cel strategiczny nr 4 (pobierz w formacie pdf)

 

Załącznik nr 2 - Sprawozdanie za rok 2015

Cel strategiczny nr 1 (pobierz w formacie pdf)

Cel strategiczny nr 2 (pobierz w formacie pdf)

Cel strategiczny nr 3 (pobierz w formacie pdf)

Cel strategiczny nr 4 (pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 07/14

ZARZĄDZENIE NR 07/14 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu

(pobierz w formacie pdf)

Załącznik do Zarządzenia nr 07/14 - Regulamin korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 06/14

ZARZĄDZENIE NR 06/14 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” realizowanego przez Gminę Miasta Toruń w roku 2014

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 05/14

ZARZĄDZENIE NR 05/14 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji i procedur alarmowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Załącznik (pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 04/14

ZARZĄDZENIE NR 04/14 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w razie podejrzenia zakażenia wirusem HIV oraz w sytuacjach ugryzienia przez psa lub inne zwierzę w trakcie wykonywania obowiązków służbowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Załacznik nr 1(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 03/14

ZARZĄDZENIE NR 03/14 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Koordynującego Współpracę praz Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej w związku z realizacją w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu Projektu "Schematom STOP, Wspólne działanie pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 02/14

ZARZĄDZENIE NR 02/14 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w sprawie ustalenia stanowisk , zasad przyznawania i wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz pranie odzieży, norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 01/14

ZARZĄDZENIE NR 01/14 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w roku 2014 w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu

(pobierz w formacie pdf)

Zmieniony: piątek, 18 października 2019 16:47  
Statystyki:
Kto jest online: