Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

2013

Email Drukuj PDF

Zarządzenie Nr 17/13

ZARZĄDZENIE NR 17/13 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu pobytu w mieszkaniu chronionym.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 16/13

ZARZĄDZENIE NR 16/13 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Zakładowej Komisji Socjalnej.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 15/13

ZARZĄDZENIE NR 15/13 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 08 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury obiegu dokumentów w Dziale Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

(pobierz w formacie pdf)

Załącznik nr 1 do zarządzenia br 15/2013

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 14/13

ZARZĄDZENIE NR 14/13 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 31 października 2013 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołu spisowego

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 13/13

ZARZĄDZENIE NR 13/13 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 31 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia zasad dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 12/13

ZARZĄDZENIE NR 12/13 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 31 października 2013 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej

(pobierz w formacie pdf)

Załącznik Instrukcja inwentaryzacyjna

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 11/13

ZARZĄDZENIE NR 11/13 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 22 października 2013 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej działających w Województwie Kujawsko-Pomorskim, nadzorowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

 

Zarządzenie Nr 10/13

ZARZĄDZENIE NR 10/13 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 14 października 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy  Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 9/13

ZARZĄDZENIE NR 09/13 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 07 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia zasad  dotyczących zabezpieczenia  dokumentów projektowych  finansowanych ze środków unijnych w latach 2007-1013 w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 8/13

ZARZĄDZENIE NR 08/13 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 23 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian  do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14.000 euro  w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 7/13

ZARZĄDZENIE NR 07/13 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie okresowych ocen pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Załącznik nr 1. ARKUSZ OKRESOWEJ OCENY KWALIFIKACYJNEJ PRACOWNIKA ZATRUDNIONEGO NA STANOWISKU POMOCNICZYM

(pobierz w formacie pdf)

Załacznik nr 2. ARKUSZ SAMOOCENY.

(pobierz w formacie pdf)

(pobierz w formacie doc)

Załacznik nr 3. WZÓR ODWOŁANIA.

(pobierz w formacie doc)

Załacznik nr 4. ROZSTRZYGNIĘCIE ODWOŁANIA OD OCENY OKRESOWEJ

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 6/13

ZARZĄDZENIE NR 06/13 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie okresowych ocen pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Załącznik nr 1. ARKUSZ OKRESOWEJ OCENY KWALIFIKACYJNEJ PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO ZATRUDNIONEGO NA STANOWISKU URZĘDNICZYM.

(pobierz w formacie pdf)

Załacznik nr 2. ARKUSZ SAMOOCENY.

(pobierz w formacie pdf)

(pobierz w formacie doc)

Załacznik nr 3. Anonimowa ankieta.

(pobierz w formacie pdf)

Załacznik nr 4. WZÓR ODWOŁANIA.

(pobierz w formacie doc)

Załacznik nr 5. ROZSTRZYGNIĘCIE ODWOŁANIA OD OCENY OKRESOWEJ

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 5/13

ZARZĄDZENIE NR 05/13 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 05 sierpnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania wsparcia finansowego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „ Aktywny Samorząd” realizowanego przez Gminę Miasta Toruń w roku 2013.

(pobierz w formacie pdf)

Regulamin przyznawania wsparcia finansowego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” realizowanego przez Gminę Miasta Toruń w roku 2013.

(pobierz w formacie pdf)

Załącznik nr 1 - Moduły, obszary wsparcia i zadania w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – rok 2013

(pobierz w formacie pdf)

Załącznik nr 2 - KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU (punktowy system oceny wniosku) /strong>

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 4/13

ZARZĄDZENIE NR 04/13 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 07 maja 2013 roku w sprawie ustalenia procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Załącznik nr 1 - Zasady naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu

(pobierz w formacie pdf)

Załącznik nr 2 - Wniosek o rozpoczęcie naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze

(pobierz w formacie pdf)

Załącznik nr 3 - Ogłoszenie o naborze

(pobierz w formacie pdf)

Załącznik nr 4 - Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

(pobierz w formacie pdf)

Załącznik nr 5 - Protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów

(pobierz w formacie pdf)

Załącznik nr 6 - Informacja o wynikach naboru na stanowisko

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 3/13 z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU dotyczącego okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Załącznik - ARKUSZ OCENY PRACOWNIKA SOCJALANEGO/p>

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 2/13 z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu .

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 1/13 z dnia 9 stycznia 2013 roku w sprawie powołanie Zespołu Spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji Kasy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Zmieniony: piątek, 18 października 2019 16:48  
Statystyki:
Kto jest online: