Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

2012

Email Drukuj PDF

Zarządzenie Nr 16/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Zasad samooceny kontroli zarządczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 15/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Zasad kontroli zarządczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 14/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenie Polityki zarządzania ryzykiem w Miejskim Ośrodku Pomocy w Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Załącznik - CENTRALNY REJESTR RYZYK

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 13/12 z dnia 30 listopada 2012 r. r.w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 12/12z dnia 10 października 2012 r.w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 11/12 z dnia 10 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia Zasad przyznawania pomocy finansowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” realizowanego przez Gminę Miasta Toruń.

(pobierz w formacie pdf)

Załącznik - Szczegółowy opis obszarów wsparcia.

(pobierz w formacie pdf)

Załącznik - ZASADY PRZYZNAWANIA POMOCY FINANSOWEJ ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU ”AKTYWNY SAMORZĄD” REALIZOWANEGO PRZEZ GMINĘ MIASTA TORUŃ

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 10/12 z dnia 8 października 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 3/03 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 9/12 zz dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie Zakładowego planu kont Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

(pobierz w formacie pdf)

Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2012 - PLAN KONT DLA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 8/12 z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Załącznik - Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu, zwanym dalej Ośrodkiem.

(pobierz w formacie pdf)

Załącznik - WNIOSEK O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

(pobierz w formacie pdf)

Załącznik - ZAPYTANIE OFERTOWE

(pobierz w formacie pdf)

Załącznik - OFERTA

(pobierz w formacie pdf)

Załącznik - PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

(pobierz w formacie pdf)

Załącznik - Protokół odbioru

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 6/12 z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 10/01 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Toruniu z dnia 11 czerwca 2001 roku w sprawie ustalenia warunków wynagrodzenia za pracę pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu..

(pobierz w formacie pdf)

Załącznik - Wykaz stanowisk, zaszeregowań, dodatku funkcyjnego i wymagań kwalifikacyjnych pracownikówk

(pobierz w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 5/12 z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.

(pobierz w formacie pdf)

Załącznik - INSTRUKCJA OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKACH PRACY

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 4/12 z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 3/03 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 3/12 z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie zabezpieczenia dokumentacji służbowej, pieczęci oraz sprzętu komputerowego – laptopów oraz utrzymania w czystości i porządku stanowiska pracy.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 2/12 z dnia 16 stycznia 2012 roku w sprawie powołanie Zespołu Spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji Rodzinnego Domu8 Dziecka przy ul. Rzepakowej 1/3 w Toruniu

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 1/12 z dnia 9 stycznia 2012 roku w sprawie powołanie Zespołu Spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji Kasy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Zmieniony: piątek, 18 października 2019 16:49  
Statystyki:
Kto jest online: