Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

2011

Email Drukuj PDF

Zarządzenie Nr 11/11 z dnia 22 listopada 2011 r. w w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o zamówienie publiczne na roboty budowlane, dostawy lub usługi udzielane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Załącznik do zarządzenia

(pobierz w formacie doc)

Zarządzenie Nr 10/11 z dnia 6 wrzesnia 2011 r. w sprawie okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych w Miejskim Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

(pobierz w formacie doc)

Załącznik do zarządzenia

(pobierz w formacie doc)

Zarządzenie Nr 9/11 z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

(pobierz w formacie.pdf)

Załącznik - KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 8/11 z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie okresowych ocen pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

(pobierz w formacie.pdf)

Załącznik - Arkusz oceny pracowniczej

(pobierz w formacie doc)

Zarządzenie Nr 7/11 z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu

(pobierz w formacie.pdf)

Zarządzenie Nr 6/11 z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Kodeksu Etyki Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

(pobierz w formacie.jpg)

Zarządzenie Nr 5/11 z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania systemu pracy zmianowej

(pobierz w formacie.jpg)

Zarządzenie Nr 4/11 z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania kryteriów oceny pracownika socjalnego

(pobierz w formacie.ipg)

Zarządzenie Nr 3/11 z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji w celu dokonania przeglądu materiałów zawierających informacje niejawne

(pobierz w formacie.ipg)

Zarządzenie Nr 2/11 z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

(pobierz w formacie .pdf)

Zarządzenie Nr 1/11 z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji Kasy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

(pobierz w formacie .jpg)

Zmieniony: piątek, 18 października 2019 16:51  
Statystyki:
Kto jest online: