Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

SP.US.2611.12.2019 - świadczenie usługi wytchnieniowej w formie specjalistycznego poradnictwa finansowanej ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Email Drukuj PDF

Przedmiotem zamówienia świadczenie usługi wytchnieniowej w formie specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego, terapeutycznego, pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i poradnictwa dietetyka), skierowanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji i konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz nad osobami o znacznym stopniu niepełnosprawności, finansowanej ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2019.

 

Treść ogłoszenia

Warunki zamówienia

Formularz ofertowy

Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia

Oświadczenie wykonawcy RODO

Projekt istotnych warunków umownych

Wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

Zmieniony: wtorek, 29 października 2019 19:51  
Statystyki:
Kto jest online: