Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

SP.US.2611.16.2019 - świadczenie usługi wytchnieniowej w formie specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego, terapeutycznego, pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i poradnictwa dietetyka),

Email Drukuj PDF

SP.US.2611.16.2019 - świadczenie usługi wytchnieniowej w formie specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego, terapeutycznego, pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i poradnictwa dietetyka), skierowanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji i konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz nad osobami o znacznym stopniu niepełnosprawności, finansowanej ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2019.

Treść ogłoszenia

Warunki zamówienia

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia

Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy RODO

Załącznik nr 4 - Projekt istotnych warunków umownych

Załącznik nr 5 - Wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

Zmieniony: poniedziałek, 25 listopada 2019 21:05  
Statystyki:
Kto jest online: