Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykonanie w roku 2020 zadania publicznego polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej dla maksymalnie 42 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie

Email Drukuj PDF

Prezydent Miasta Torunia ogłasza:
otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2020 zadania publicznego polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej dla maksymalnie 42 osób dorosłych  niepełnosprawnych intelektualnie.

Załącznik 1 - treść ogłoszenia
Załącznik 2 - wykaz błędów formalnych
Załącznik 3 - wzór karty oceny oferty
Załącznik 4 - oświadczenie członka komisji konkursowej
Załącznik 5 - ramowy wzór umowy
Załącznik 6 - wzór oferty
Załącznik 7 - wykaz działań promocyjnych
Załącznik 8 - wzór sprawozdania

Wyniki konkursu ofert

Zmieniony: piątek, 03 stycznia 2020 08:11  
Statystyki:
Kto jest online: