Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

otwarty konkurs ofert na wyłonienie podmiotu do realizacji zadania polegającego na utworzeniu i prowadzeniu w latach 2019-2020 ośrodka wsparcia w formie środowiskowego domu samopomocy dla nie mniej niż 25 osób z zaburzeniami psychicznymi

Email Drukuj PDF

Prezydent Miasta Torunia ogłasza: otwarty konkurs ofert na wyłonienie podmiotu do realizacji zadania polegającego na utworzeniu i prowadzeniu w latach 2019-2020 ośrodka wsparcia w formie środowiskowego domu samopomocy dla nie mniej niż 25 osób z zaburzeniami psychicznymi

Załącznik nr 1 - treść ogłoszenia

Załącznik nr 2 - wykaz błędów formalnych

Załącznik nr 3 - wzór karty oceny

Załącznik nr 4 - oświadczenie członka komisji konkursowej

Załącznik nr 5 - wzór umowy

Załącznik nr 6 - wzór oferty

Załącznik nr 7 - wykaz działań promocyjnych

Załącznik nr 8 - wzór sprawozdania

Wyniki konkursu

 
Statystyki:
Kto jest online: