Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

OA.2611. 34 .2019 - Dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli wraz z wyposażeniem

Email Drukuj PDF

Ogłoszenie nr 622399-N-2019 z dnia 2019-11-14 r.

Dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli wraz z wyposażeniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu (dotyczy mieszkania przy ul. Konopnickiej)

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik 2 do SIWZ - Formularz ofertowy

Załącznik 3 do SIWZ - Oświadczenie - spełnianie warunków

Załącznik 4 do SIWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik 5 do SIWZ - Oświadczenie dot. RODO

Załącznik 6 do SIWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik 7 do SIWZ - Ogólne warunki umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o udzieleniu zamówienia

Zmieniony: czwartek, 12 grudnia 2019 20:06  
Statystyki:
Kto jest online: