Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

OA.2611.35.2019 - Dostawa i montaż fabrycznie nowego, pełnowartościowego, wolnego od wad, wykonanego zgodnie z normami branżowymi sprzętu RTV i AGD na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu (dotyczy mieszkania przy ul. Konopnickiej)

Email Drukuj PDF

Dostawa i montaż fabrycznie nowego, pełnowartościowego, wolnego od wad, wykonanego zgodnie z normami branżowymi sprzętu RTV i AGD na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu (dotyczy mieszkania przy ul. Konopnickiej)

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik 2 do SIWZ - Formularz ofertowy

Załącznik 3 do SIWZ - Oświadczenie - spełnianie warunków

Załącznik 4 do SIWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik 5 do SIWZ - Oświadczenie dot. RODO

Załącznik 6 do SIWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik 7 do SIWZ - Ogólne warunki umowy

Załącznik 8 do SIWZ - Zobowiązanie innych podmiotów

Wyjaśnienie treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zmieniony: piątek, 03 stycznia 2020 13:23  
Statystyki:
Kto jest online: