Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2020 zadania publicznego polegającego na organizowaniu i świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Email Drukuj PDF

Prezydent Miasta Torunia ogłasza:
otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2020 zadania publicznego polegającego na organizowaniu i świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Załącznik 1 - treść ogłoszenia
Załącznik 2 - wykaz błędów formalnych
Załącznik 3 - wzór karty oceny oferty
Załącznik 4 - oświadczenie członka komisji konkursowej
Załącznik 5 - ramowy wzór umowy
Załącznik 6 - wzór oferty
Załącznik 7 - wykaz działań promocyjnych

Załącznik 8 - wzór sprawozdania

Załącznik 9 - Specyfikacja kosztów

Informacja o wynikach konkursu

Zmieniony: piątek, 10 stycznia 2020 18:53  
Statystyki:
Kto jest online: