Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

OA.2611.36.2019 - wykonywanie czynności przez terapeutę w ramach umowy o świadczenie usług realizowane w Dziale Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego w wymiarze 16 godzin zegarowych w okresie od momentu podpisania umowy do 20 grudnia 2019

Email Drukuj PDF

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie czynności przez terapeutę w ramach umowy o świadczenie usług realizowane w Dziale Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego w wymiarze 16 godzin zegarowych w okresie od momentu podpisania umowy do 20 grudnia 2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Warunki zamówienia na usługi społeczne

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Wykaz umożliwiający dokonanie oceny oferty

Załącznik nr 3 - Wzór kwestionariusza

Załącznik nr 4 - Formularz wyliczenia kosztów

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o predyspozycjach osobowościowych

Załącznik nr 6 - Oświadczenie, że usługa spełnia wymagania

Załącznik nr 7 - Projekt istotnych warunków umownych

Załącznik nr 8 - Oświadczenie dotyczące RODO

Informacja o udzieleniu zamówienia

Zmieniony: środa, 04 grudnia 2019 16:23  
Statystyki:
Kto jest online: