Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

SP.US.2611.18.2019 - Świadczenie usługi doradztwa zawodowego w ramach Klubu Integracji Społecznej

Email Drukuj PDF

SP.US.2611.18.2019 - świadczenie usługi doradztwa zawodowego w ramach Klubu Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu prowadzonego w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Od wykluczenia do aktywizacji. Program Pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo” p.n. „Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej”- edycja 2019r. konkurs uzupełniający

 

Treść ogłoszenia

Warunki zamówienia

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Wykaz doświadczenia do realizacji zamówienia

Załącznik nr 3 - Wykaz osób

Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy RODO

Załącznik nr 5 - Projekt istotnych warunków umownych

Załącznik nr 6 - Wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych

Załącznik nr 7 - Oświadczenie o spełnianiu wymagań podmiotu udzielającego doradztwa

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zmieniony: piątek, 13 grudnia 2019 15:43  
Statystyki:
Kto jest online: