Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Otwarty konkurs - prowadzeniu na terenie Gminy Miasta Torunia całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego do 14 miejsc dla dla dzieci powyżej 14 roku życia

Email Drukuj PDF

Prezydent Miasta Torunia

ogłasza:
otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego
z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu na terenie Gminy Miasta Torunia całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego do 14 miejsc dla dzieci powyżej 10 roku życia

Załącznik 1 - treść ogłoszenia
Załącznik 2 - wykaz błędów formalnych
Załącznik 3 - wzór karty oceny oferty
Załącznik 4 - oświadczenie członka komisji konkursowej
Załącznik 5 - ramowy wzór umowy
Załącznik 6 - wzór oferty
Załącznik 7 - wykaz działań promocyjnych
Załącznik 8 - wzór sprawozdania

Komunikat

Wyniki konkursu

Zmieniony: wtorek, 14 stycznia 2020 18:34  
Statystyki:
Kto jest online: