Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

OA.2611.39.2019 - zakupu obiadów dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, w ilości około 30 000 zestawów obiadowych

Email Drukuj PDF

Ogłoszenie nr 628785-N-2019 z dnia 2019-11-27 r.
Realizacja w roku 2020 zadania z zakresu pomocy społecznej w formie zakupu obiadów dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, w ilości około 30 000 zestawów obiadowych

Treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - ogólne warunki umowy

Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu

Załącznik nr 4 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik nr 5 - zobowiązanie innych podmiotów

Załącznik nr 6 - oświadczenie dotyczące dysponowania lokalem i środkiem transportu

Załącznik nr 7 - oświadczenie o spełnianiu

Załącznik nr 8 - oświadczenie - zobowiązanie wykonawcy

Załącznik nr 9 - oświadczenie dot RODO

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania

Zmieniony: czwartek, 05 grudnia 2019 16:52  
Statystyki:
Kto jest online: