Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

OA.2611.38.2019 na dostawę, instalację i konfigurację fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

Email Drukuj PDF

Ogłoszenie nr 628589-N-2019 z dnia 2019-11-27 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu: Dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

Treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik 2 do SIWZ - Formularz ofertowy

Załącznik 3 do SIWZ - Oświadczenie - spełnianie warunków

Załącznik 4 do SIWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik 5 do SIWZ - Oświadczenie dot. RODO

Załącznik 6 do SIWZ - Wykaz dostaw

Załącznik 7 do SIWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik 8 do SIWZ - Ogólne warunki umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o udzieleniu zamówienia

Zmieniony: środa, 08 stycznia 2020 15:59  
Statystyki:
Kto jest online: