Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

OA.2611.40.2019 - przeprowadzenie usługi szkoleniowej pn. „ Stosowanie KPA w sprawach z zakresu pomocy społecznej” dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Email Drukuj PDF

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi szkoleniowej pn. „ Stosowanie KPA w sprawach z zakresu pomocy społecznej” dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Ogłoszenie_o_zamówieniu_na_usługi_społeczne_40.pdf
warunki_zamówienia_na_uslugi_społeczne_40.pdf
zał._1_Formularz_oferty.docx
zał._2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla kpa.docx
zał._3_Wzór kwestionariusza osobowego.docx
zał._4_Formularz wyliczenia kosztów.docx
zał._5_Oświadczenie o posiadaniu wiedzy i umiejętności.docx
zał._6_Oświadczenie_że_usługa_spełnia_wymagania.docx
zał._7_Istotne_warunki_umowne.docx
zał._8_Oświadczenie_dot_RODO.docx
zał._9_Wykaz umożliwiający_dokonanie_oceny_oferty_w_ramach_kryterium_-_doświadczenie_Wykonawcy_.docx

Protokół z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

Zmieniony: wtorek, 28 stycznia 2020 12:43  
Statystyki:
Kto jest online: