Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

SP.2611.6.2019 - zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdów edukacyjnych z elementami integracyjnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych, w związku z realizacją projektów unijnych.

Email Drukuj PDF

Zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdów edukacyjnych z elementami integracyjnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych, w związku z realizacją projektów unijnych

Treść ogłoszenia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy przedmiot zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do SIWZ- Oświadczenie

Załącznik nr 4 do SIWZ- Oświadczenie dot. przesłąnek

Załącznik nr 5 do SIWZ- Oświadczenie klauzula społeczna

Załącznik nr 6 do SIWZ- Projekt istotnych warunków umownych

Załącznik nr 1 do PIWU - Wzór sprawozdania

Załącznik nr 2 do PIWU - Wzór umowy powierzenia danych

Załącznik nr 3 do PIWU - Wzór upoważnienia

Załącznik nr 4 do PIWU - Wzór odwołania upoważnienia

Załącznik nr 7 do SIWZ - Grupa kapitałowa

Załącznik nr 8 do SIWZ- Oświadczenie o spełnianiu RODO

Załącznik nr 9 do SIWZ- Wykaz usług

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zmieniony: wtorek, 28 stycznia 2020 13:57  
Statystyki:
Kto jest online: