Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

OA.2611.42.2019 - zakup obiadów dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, w ilości około 30 000 zestawów obiadowych

Email Drukuj PDF

Ogłoszenie nr 636410-N-2019 z dnia 2019-12-14 r.
Usługa - realizacja w roku 2020 zadania z zakresu pomocy społecznej w formie zakupu obiadów dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, w ilości około 30 000 zestawów obiadowych

Treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - ogólne warunki umowy

Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu

Załącznik nr 4 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik nr 5 - zobowiązanie innych podmiotów

Załącznik nr 6 - oświadczenie dotyczące dysponowania lokalem i środkiem transportu

Załącznik nr 7 - oświadczenie o spełnianiu

Załącznik nr 8 - oświadczenie - zobowiązanie wykonawcy

Załącznik nr 9 - oświadczenie dot RODO

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania

Ogłoszenie o nieudzieleniu zamówienia

Zmieniony: wtorek, 21 stycznia 2020 07:47  
Statystyki:
Kto jest online: