Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2020 zadania publicznego polegającego na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc całodobowych okresowego pobytu w ośrodku wsparcia dla maksymalnie 10 mieszkańców Torunia opuszczających zakłady karne

Email Drukuj PDF

Prezydent Miasta Torunia
ogłasza:
otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2020 zadania publicznego polegającego na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc całodobowych okresowego pobytu w ośrodku wsparcia dla maksymalnie 10 mieszkańców Torunia opuszczających zakłady karne

Załącznik nr 1 - Treść ogłoszenia

Załącznik nr 2 - Wykaz błędów formalnych

Załącznik nr 3 - Wzór karty oceny

Załącznik nr 4 - Oświadczenie członka komisji

Załącznik nr 5 - Ramowy wzór umowy

Załącznik nr 6 - Wzór ofery

Załącznik nr 7 - Wykaz działań promocyjnych

Załącznik nr 8 - Wzór sprawozdania

 
Statystyki:
Kto jest online: