Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

OA.2611.2.2020 - realizacja w roku 2020 zadania z zakresu pomocy społecznej w formie zakupu i wydawania ciepłego posiłku dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

Email Drukuj PDF

Ogłoszenie nr 503513-N-2020 z dnia 2020-01-16 r.

Realizacja w roku 2020 zadania z zakresu pomocy społecznej w formie zakupu i wydawania ciepłego posiłku dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

Treść ogłoszenia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 - formularz oferty
Załącznik nr 2 - ogólne warunki umowy
Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu
Załącznik nr 4 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Załącznik nr 5 - zobowiązanie innych podmiotów
Załącznik nr 6 - oświadczenie dotyczące dysponowania lokalem i środkiem transportu
Załącznik nr 7 - oświadczenie że usługa spełnia ...
Załącznik nr 8 - oświadczenie - zobowiązanie wykonawcy
Załącznik nr 9 - oświadczenie dot RODO

Wyjaśnienie treści SIWZ

Załącznik nr 2 - ogólne warunki umowy wersja z dnia 21.01.2020

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zmieniony: wtorek, 28 stycznia 2020 14:39  
Statystyki:
Kto jest online: