Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

OA.2611.3.2020 - realizacja w roku 2020 zadania z zakresu pomocy społecznej w formie zakupu i dowozu ciepłego posiłku dla klientów niesamodzielnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

Email Drukuj PDF

Ogłoszenie nr 503568-N-2020 z dnia 2020-01-16 r.

Usługa - realizacja w roku 2020 zadania z zakresu pomocy społecznej w formie zakupu i dowozu ciepłego posiłku dla klientów niesamodzielnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

Treść ogłoszenia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 - formularz oferty
Załącznik nr 2 - ogólne warunki umowy
Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków
Załącznik nr 4 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Załącznik nr 5 - zobowiązanie innych podmiotów
Załącznik nr 6 - oświadczenie dotyczące dysponowania lokalem i środkiem transportu
Załącznik nr 7 - oświadczenie o spełnianiu
Załącznik nr 8 - oświadczenie dot RODO

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zmieniony: środa, 29 stycznia 2020 13:45  
Statystyki:
Kto jest online: