Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania polegającego na prowadzeniu w roku 2020 mieszkania chronionego wspieranego dla nie więcej niż 7 osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub stopniem umiarkowanym

Email Drukuj PDF

Prezydent Miasta Torunia ogłasza:

otwarty konkurs ofert na realizację zadania polegającego na prowadzeniu w roku 2020 mieszkania chronionego wspieranego dla nie więcej niż 7 osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub stopniem umiarkowanym, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz niewidomych

Załącznik nr 1 - Treść ogłoszenia

Załącznik nr 2 - Wykaz błędów formalnych

Załącznik nr 3 - Wzór karty oceny

Załącznik nr 4 - Oświadczenie członka komisji

Załącznik nr 5 - Ramowy wzór umowy

Załącznik nr 6 - Wzór ofery

Załącznik nr 7 - Wykaz działań promocyjnych

Załącznik nr 8 - Wzór sprawozdania

Wyniki konkursu

 

Zmieniony: poniedziałek, 18 maja 2020 17:21  
Statystyki:
Kto jest online: