Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

OA.2611.6.2020 - Dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli biurowych i wyposażenia siedziby przy ul. Słowackiego 114 w Toruniu.

Email Drukuj PDF

Ogłoszenie nr 515388-N-2020 z dnia 2020-02-21 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu: Dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli biurowych i wyposażenia siedziby przy ul. Słowackiego 114 w Toruniu.

Treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - formularz oferty

Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków

Załącznik nr 4 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik nr 5 - oświadczenie dotyczące RODO

Załącznik nr 6 - oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik nr 7 - ogólne warunki umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o unieważnieniu w części I postępowania

Informacja o udzieleniu zamówienia

Zmieniony: czwartek, 09 kwietnia 2020 18:04  
Statystyki:
Kto jest online: