Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

SP.2611.2.2020 - Dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli biurowych w związku z realizacją projektu

Email Drukuj PDF

Ogłoszenie nr 515905-N-2020 z dnia 2020-02-24 r.

Dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli biurowych w związku z realizacją projektu pn. „Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno - Kulturalnej”.

Treść ogłoszenia

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SIWZ - załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia

SIWZ - załącznik nr 2 - formularz oferty

SIWZ - załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu

SIWZ - załącznik nr 4 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

SIWZ - załącznik nr 5 - ogólne warunki umowy

SIWZ - załącznik nr 6 - oświadczenie

SIWZ - załącznik nr 7 - wykaz dostaw

SIWZ - załącznik nr 8 - oświadczenie dot. RODO

Infomacja z otwarcia

Infomacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Zmieniony: czwartek, 30 kwietnia 2020 21:40  
Statystyki:
Kto jest online: