Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

SP.2611.3.2020 - Dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

Email Drukuj PDF

Ogłoszenie nr 516269-N-2020 z dnia 2020-02-25 r.

Dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektu pod nazwą „Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno - Kulturalnej”

Treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - formularz oferty

Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu

Załącznik nr 4 - oświdczenie o niepodleganiu

Załącznik nr 5 - oświadczenie dot RODO

Załącznik nr 6 - wykaz dostaw

Załącznik nr 7 - oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik nr 8 - ogólne warunki umowy

Załącznik nr 9 - oświadczenie

Informacja z otwarcia

Informacja o wyborze

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zmieniony: poniedziałek, 23 marca 2020 17:57  
Statystyki:
Kto jest online: