Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

OA.2611.8.2020 - wykonywanie czynności przez psychoterapeutę i terapeutę w ramach umowy o świadczenie usług

Email Drukuj PDF

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie czynności przez psychoterapeutę i terapeutę w ramach umowy o świadczenie usług realizowane w Dziale Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego w okresie od momentu podpisania umowy do 20 grudnia 2020 r.

Treść ogłoszenia

Warunki zamówienia na usługi społeczne

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - Wykaz umożliwiający dokonanie oceny

Załącznik nr 3 - Wzór kwestionariusza

Załącznik nr 4 - Wzór formularza wyliczenia kosztów

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o predyspozycjach

Załącznik nr 6 - Oświadczenie

Załącznik nr 7 - Istotne warunki umowne

Informacja o udzieleniu zamówienia w części I oraz nieudzieleniu zamówienia w części II i III

 

Zmieniony: czwartek, 14 maja 2020 16:33  
Statystyki:
Kto jest online: